Labels

rp

Blogging Tips 2017

தஞ்சை தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் பி.எட் சேர்க்கை அறிவிப்பு

Click here-இளங்கல்வியியல் (B.Ed.) தொடர்பான தகவல்கள்

2014 ம் ஆண்டிற்கான பி.எட் சேர்க்கை

*10+2+3 முறையில் இளங்கலை முடித்திருக்க வேண்டும்

*நுழைவுத்தேர்வு இல்லை

*க்ராஸ் மேஜருக்கு தகுதி இல்லை

*நேரடியாக விண்ணப்ப கட்டணம் ரூ600, அஞ்சல் வழி கட்டணம் ரூ650

*கடைசி நாள்-31-11-13

No comments:

Post a comment