Labels

rp

Blogging Tips 2017

02.11.2007க்கு முன்னர் அனுமதி இன்றி எம்.பில் - புதிய சிக்கலா???


02.11.2007க்கு முன்னர் அனுமதி இன்றி எம்.பில் படிப்பில் சேர்ந்து 02.11.2007க்கு பின்னர் தேர்ச்சி பெற்ற முதுகலை ஆசிரியர்கள் மற்றும் தலைமை ஆசிரியர்களுக்குபுதிய சிக்கலா???
02.11.2007 க்கு முன்னர் முன் அனுமதி இன்றி எம்.பில் படிப்பில் சேர்ந்து 02.11.2007க்கு பின்னர் தேர்ச்சி பெற்ற முதுகலை ஆசிரியர்கள் மற்றும் தலைமை ஆசிரியர்களின் விவரங்களை உடனடியாக அனுப்பி வைக்கும்படி இயக்குனர் உத்தரவு:

No comments:

Post a comment