Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

அகவிலைப்படி உயர்வு: ஓரிரு நாள்களில் அறிவிப்பு

அரசு ஊழியர்கள்-ஆசிரியர்களுக்கான அகவிலைப்படிஉயர்வுஓரிரு நாள்களில்அறிவிக்கப்படும் எனஎதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மத்திய அரசுஊழியர்களுக்கு 2 சதவீதம்அகவிலைப்படி உயர்வு அளிக்கப்பட்ட நிலையில், தமிழக அரசுஊழியர்களுக்கு 6 சதவீதம் வரைஉயர்வு கொடுக்கப்படும் எனத்தெரிகிறது.

இதற்கான அறிவிப்பு ஓரிருநாள்களில் வெளியாகவுள்ளது. மத்திய அரசு ஏழாவது ஊதியக் குழுபரிந்துரைகளைநடைமுறைப்படுத்திய பிறகுஅகவிலைப்படியைகுறைந்த சதவீதஅளவுக்கு அறிவித்தது.தமிழகத்தில்ஏழாவது ஊதியக் குழு பரிந்துரைகள்அமல்படுத்தப்படாத காரணத்தால்அகவிலைப்படி உயர்வு அதிகளவில்அளிக்கப்படும் என்றுஎதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் மூலம், ரூ.1,000 முதல் ரூ.6 ஆயிரம் வரைஅரசு ஊழியர்கள்-ஆசிரியர்களுக்குகூடுதலாகக் கிடைக்கவாய்ப்பிருக்கிறது.

No comments:

Post a Comment