rp

Blogging Tips 2017

நாளை சனவரி 30,தேசபிதா மகாத்மாகாந்தி அவர்களின் நினைவுதினம், இந்த நாளினை இந்திய அரசு தொழுநோய். ஒழிப்புதினமாக கடைபிடித்து வருகிறது. எனவே பள்ளிகளில் 11மணிக்கு தொழு நோய் ஒழிப்பு தின உறுதி மொழி எடுத்து மாணவர் களுக்கு தொழுநோய் தடுப்பு பற்றியும் எடுத்துரைக்கவும்.

No comments:

Post a Comment