Labels

rp

Blogging Tips 2017

02.03.12 அன்று பணி நியமனம் செய்யப்பட்ட சிறப்பு காலமுறை ஊதிய துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு அவர்கள் பணியாற்ற நாள் முதல் காலமுறை ஊதியம் மற்றும் பணப் பலன். 🌲👉🏾மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் பணிய வைத்தது தமிழக அரசை.. நீதிமன்றத் தீர்ப்பு ஆணையை செயல்படுத்திட ஆணை பிறப்பித்து கல்வித்துறை செயலாளர் பிரதீப் யாதவ் உத்தரவு.


No comments:

Post a comment