Labels

rp

Blogging Tips 2017

10ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவு - DIRECT LINKS

மாணவ-மாணவிகள் தங்களது பதிவெண் மற்றும் பிறந்ததேதி, மாதம், வருடத்தினை பதிவு செய்து,  10ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகளை மதிப்பெண்களுடன் கீழ்குறிப்பிட்டுள்ள இணையதளங்கள் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம். தேர்வு முடிவின்போது மதிப்பெண்களும் தெரிந்துகொள்ளலாம்.


No comments:

Post a comment