Labels

rp

Blogging Tips 2017

கணவர்,மனைவி இருவரும் அரசு ஊழியர்களாக இருந்து ஓய்வுபெற்று எவரேனும் ஒருவர் இறக்க நேரிட்டால் ஒருவருக்கு மட்டுமே ஓய்வூதியம். வழங்க அரசு பரிசீலனை 👇


No comments:

Post a Comment


web stats

web stats