Labels

rp

Blogging Tips 2017

பாட வாரியாக 100/100 பெற்றவர்கள்

10ம் வகுப்பு தேர்வில்
 தமிழில் 586 பேரும்,
ஆங்கிலத்தில் 644 பேரும்,
 கணிதத்தில் 27,134 பேரும்,
 அறிவியலில் 1,15,853 பேரும்,
சமூக அறிவியலில் 51,629 பேரும்
நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளனர்

No comments:

Post a comment