Labels

rp

Blogging Tips 2017

தொடக்கக்கல்வி இயக்குநர் அறிவிப்பு

இந்த ஆண்டு பணியிட நிரவலில் மாறுதல் பெற்றுள்ள இடைநிலை ஆசிரியர்களும், பட்டதாரி ஆசிரியர்களும், 22-08-2015 மற்றும் 29-08-2015 நடைபெறும் இடைநிலை / பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் ஒன்றியம் விட்டு ஒன்றியம், மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் செல்வதற்கான கலந்தாய்வில்,

பணி நிரவலுக்கு முன்பு பணியாற்றி வந்த பள்ளியின் முன்னுரிமைப்படி, பணியிட மாறுதல் கலந்தாய்வில் கலந்து கொள்ளலாம் என மதிப்புமிகு. தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் அவர்களும், மதிப்புமிகு. தொடக்கக் கல்வி இணை இயக்குநர் (நிர்வாகம்) அவர்களும் தெரிவித்தார்கள்

No comments:

Post a comment