Labels

rp

Blogging Tips 2017

பாரதிதாசன் பல்கலை: இளங்கலை தொலைதூரக் கல்வி தேர்வு முடிவுகள்

திருச்சி, பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தின், தொலைதூரக் கல்வி இயக்ககத்தில் இளங்கலை பட்டப் படிப்புக்கான தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

கடந்த நவம்பர் மாதத்தில் இளங்கலையில் பி.ஏ, பி.எஸ்சி, பி.சி.ஏ, பி.பி.ஏ ஆகிய படிப்புக்கான தேர்வுகள் எழுதப்பட்டன. இதற்கான தேர்வு முடிவுகள் இணையதளத்தில் வெளியிட்டுள்ளன.

தேர்வு முடிவுகளை அறிய www.bdu.ac.in என்ற இணையதளத்தை பார்க்கலாம்.

No comments:

Post a Comment


web stats

web stats